DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

Trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp phải thực hiện thay kinh doanh như: thông tin như trụ sở, vốn điều lệ, thành viên, người đại diện theo pháp luật… Do đó, việc thay đổi giấy phép kinh doanh cho phù hợp là điều cần thiết

Công Ty LUẬT TÂN VIỆT lưu ý doanh nghiệp các trường hợp cần phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh lên Sở Kế hoạch và đầu tư:

Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt);

Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty).

Thay đổi trụ sở chính của công ty;

Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty;

Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty;

Thay đổi vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty);

Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty;

Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: Thay đổi cổ đông là người nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài;

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty; Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật);

Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).

  • Thay đổi thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế; tài khoản ngân hàng, phương pháp tính thuế,…

 

Công Ty LUẬT TÂN VIỆT hỗ trợ dịch vụ thay đổi GPKD với chi phí tiết kiệm:

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Thay Đổi Giấy Phép

 

Thời Gian Dự Kiến
(Ngày Làm Việc)
Phí Dịch Vụ bao gồm lệ phí Nhà Nước
(Chưa VAT)
1) Thay đổi các nội dung:
 – Thay đổi ngành nghề.
 – Mã hóa ngành nghề chi tiết (đối với giấy phép chưa có mã ngành)
 – Tăng vốn điều lệ

 – Giảm vốn điều lệ
 – Thay đổi địa chỉ cùng quận
 – Thay đổi thành viên, cổ đông
 – Thay đổi tên Doanh nghiệp
 – Thay đổi người đại diện pháp luật
 – Bán hoặc tặng Doanh nghiệp Tư nhân
(thay đổi 2 nội dung trở lên mỗi nội dung cộng thêm 100.000đ)

03 ngày

( Sau khi khách hàng ký hồ sơ )

1.400.000đ

– Phí dịch vụ: 500.000đ

– Lệ phí Nhà Nước: 900.000đ

 
 2) Thay đổi các nội dung:
 – Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
05 ngày

( Sau khi khách hàng ký hồ sơ )

1.500.000đ

– Phí dịch vụ: 500.000đ

– Lệ phí Nhà Nước: 1.000.000đ

 
 3) Thay đổi địa chỉ khác quận:
 – Thay đổi giấy phép
 – Thay đổi dấu tròn
 – Chốt thuế tại cơ quan thuế cũ
 – Khai thuế tại cơ quan thuế mới
13 ngày

( Sau khi khách hàng ký hồ sơ )

2.400.000đ

– Phí dịch vụ: 500.000đ

– Lệ phí Nhà Nước: 1.900.000đ

 

Công Ty LUẬT TÂN VIỆT luôn sẵn sàng đồng hành, tư vấn và hỗ trợ hồ sơ cho khách hàng toàn quốc.

Những khó khăn, vướng mắc của Qúy Khách Hàng vui lòng liên hệ:

Hotline 24/7 của LUẬT TÂN VIỆT: 0922 364 922.

Hoặc gửi vào mail: hotro.luattanviet@gmail.com

LUẬT TÂN VIỆT chân thành cảm ơn Qúy Khách Hàng toàn quốc đã tin tưởng sử dụng các dịch vụ của Công Ty suốt nhiều năm qua.