PHÒNG KẾ TOÁN THUÊ NGOÀI

Kế Toán là bộ phận quan trọng không thể thiếu trong Doanh Nghiệp. Tuy nhiên các Doanh Nghiệp mới hoặc Công ty có quy mô vừa và nhỏ… việc xây dựng một phòng kế toán sẽ tốn nhiều chi phí kèm theo các công tác quản lý, điều hành nhân sự rườm rà, khó khăn…

Mong muốn đồng hành, hợp tác và hỗ trợ lâu dài cho Doanh Nghiệp. Công Ty Luật Tân Việt phát triển một hệ thống phòng kế toán dịch vụ thuê ngoài hoàn chỉnh bao gồm:

1. Công việc hàng ngày:

– Hạch toán và kiểm tra hóa đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán;

– Thu thập tất cả các hóa đơn đầu vào, đầu ra phát sinh của doanh nghiệp;

– Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn như: Tên công ty, Mã số thuế, địa chỉ, số tiền…

– Sắp xếp, lưu giữ chứng từ một cách cẩn thận và khoa học

2. Công việc phải làm hàng tháng:

– Lập tờ khai thuế TNCN (Doanh Nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải nộp);

– Lập tờ khai thuế GTGT theo tháng ( Nếu Doanh Nghiệp kê khai theo tháng) và kiểm tra, đối chiếu với hóa đơn nhận được của tháng đó trước khi nộp cơ quan thuế;

– Xuất kho, tính giá xuất kho và lập bảng tính giá thành;

– Đối chiếu công nợ khách hàng, nhà cung cấp, các khoản tạm ứng cho nhân viên;

– Nộp tiền BHXH và tiền thuế (Doanh Nghiệp có phát sinh);

– Tính khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC;

– Tính lương cho NLĐ và các khoản trích theo lương;

– Lập Báo cáo Quản trị và Báo cáo tài chính theo tháng;

3. Công việc phải làm hàng Quý:

– Lập Báo cáo THSD hóa đơn

– Tạm tính và nộp thuế TNDN và thuế TNCN (Doanh Nghiệp có phát sinh)

– Lập Báo cáo Quản trị và Báo cáo tài chính theo Quý

– Lập tờ khai thuế GTGT theo Quý

– Lập tờ khai thuế TNCN (Nếu DN kê khai theo quý và có phát sinh thuế TNCN phải nộp)

4. Công việc kế toán phải làm cuối năm

– Đối chiếu sổ sách và lập BCTC năm: Bảng cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh; Cân đôi TK (DN dùng TT133/2016/TT-BTC) hoặc Lưu chuyển tiền tệ (DN dùng TT200/2014/TT-BTC);

– Lập Báo cáo thuế cho tháng cuối năm hoặc Quý IV: Tờ khai thuế GTGT; Báo cáo tình hình sử dụng HD; Tờ khai thuế TNCN (Nếu có);

– Kiểm kê Quỹ, Hàng tồn kho và biên bản đối chiếu công nợ;

– Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN theo năm;

– Nộp thuế TNDN và thuế TNCN (Nếu có phát sinh).

– In sổ sách, chứng từ và trình ký;

Với một loạt các công việc trên, nhưng chi phí kế toán thuê ngoài chỉ từ 2.000.000 đồng/ tháng, thay vì Doanh Nghiệp phải thuê riêng 1 kế toán với mức phí từ 5.000.000 đến 7.000.000 đồng/ tháng chưa bao gồm các khoản phụ cấp và Bảo Hiểm Xã Hội cho nhân viên.

Mức phí cụ thể chuyên viên Luật Tân Việt sẽ cùng khách hàng ngồi lại, liệt kê số lượng các công việc hiện tại của công ty quý Doanh Nghiệp nhiều hay ít để đưa ra 1 mức phí phù hợp nhất.

Lời hứa của Luật Tân Việt là chuyên môn nghiệp vụ vững chắc, sự chuyên nghiệp, tận tình khi đồng hành cùng Doanh Nghiệp đối tác.

Công Ty LUẬT TÂN VIỆT luôn sẵn sàng đồng hành, tư vấn và hỗ trợ hồ sơ cho khách hàng toàn quốc, giao nhận hồ sơ tận nơi miễn phí.

Những khó khăn, vướng mắc của Qúy Khách Hàng vui lòng liên hệ:

Hotline 24/7 của LUẬT TÂN VIỆT: 0922 364 922.

Hoặc gửi vào mail: hotro.luattanviet@gmail.com LUẬT TÂN VIỆT chân thành cảm ơn Qúy Khách Hàng toàn quốc đã tin tưởng sử dụng các dịch vụ của Công Ty suốt nhiều năm qua.