DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ FPT, VINA, VIETEL, FAST – CA, NEW –CA, VIN –CA.

CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ ( chữ ký số )

– Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử; là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản: word, excel, pdf…; hình ảnh; video…) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Chữ ký số được tạo ra bởi người gửi đóng vai trò như chữ ký đối với cá nhân hay con dấu đối với doanh nghiệp được đính kèm theo văn bản nhằm đảm bảo cho người nhận định danh và xác thực đúng nguồn gốc, tính toàn vẹn của dữ liệu nhận được.

– Hiện nay, chữ ký số chính là một giải pháp bắt buộc, tất cả các doanh nghiệp phải sử dụng chữ ký số để thực hiện các giao dịch qua mạng như: nộp báo cáo thuế, nộp tiền thuế, khai báo Hải Quan điện tử, Bảo hiểm xã hội điện tử,… nhằm đảm bảo an toàn thông tin, tính pháp lý cho doanh nghiệp và thuận tiện cho việc quản lý của Cơ quan nhà nước.

– Việc sử dụng chữ ký số và giá trị pháp lý của chữ ký số thực hiện theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005; Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Đối với việc khai báo hải quan điện tử việc ứng dựng chữ ký số được quy định tại Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 và Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012; Khi tiến hành giao dịch điện tử trong hoạt động công cộng, người sử dụng là cá nhân, cơ quan, tổ chức phải sử dụng chữ ký số công cộng do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp.

Công Ty LUẬT TÂN VIỆT hiện là đại lý chữ ký điện tử cho các nhà mạng FPT, Easy – CA, New – CA, Vin – CA… chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký mới, gia hạn chữ ký số với giá hợp lý toàn quốc.

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ FPT.

Bảng Giá Chữ Ký Số FPT Áp Dụng Cho Doanh Nghiệp
 

Đăng Ký Mới

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm
Gía dịch vụ 1.660.909 2.490.000 2.824.545
Thuế VAT (10% ) 166.091 249.000 282.455
Tổng ( gồm VAT ) 1.827.000 2.739.000 3.107.000
Gia Hạn Tổng ( gồm VAT ) 1.277.000 2.189.000 2.907.000

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VINA

Bảng Giá Chữ Ký Số VINA Áp Dụng Cho Doanh Nghiệp
 

Đăng Ký Mới

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm
Gía dịch vụ 1.660.909 2.490.000 2.824.545
Thuế VAT (10% ) 166.091 249.000 282.455
Tổng ( gồm VAT ) 1.827.000 2.739.000 3.107.000
Gia Hạn Tổng ( gồm VAT ) 1.277.000 2.189.000 2.907.000

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

Bảng Giá Chữ Ký Số VIETTEL Áp Dụng Cho Doanh Nghiệp
 

Đăng Ký Mới

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm
Gía dịch vụ 1.660.909 2.490.000 2.824.545
Thuế VAT (10% ) 166.091 249.000 282.455
Tổng ( gồm VAT ) 1.827.000 2.739.000 3.107.000
Gia Hạn Tổng ( gồm VAT ) 1.277.000 2.189.000 2.907.000

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ EASY-CA.

Bảng Giá Chữ Ký Số Easy-CA Áp Dụng Cho Doanh Nghiệp
 

Đăng Ký Mới

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm
Gía dịch vụ 1.273.000 1.455.000 1.636.000
Thuế VAT (10% ) 127.000 146.000 164.000
Tổng ( gồm VAT ) 1.400.000 1.600.000 1.800.000
Gia Hạn Tổng ( gồm VAT ) 1.200.000 1.400.000 1.600.000

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ FAST.

Bảng Giá Chữ Ký Số FAST-CA Áp Dụng Cho Doanh Nghiệp
 

Đăng Ký Mới

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm
Gía dịch vụ 1.273.000 1.455.000 1.636.000
Thuế VAT (10% ) 127.000 146.000 164.000
Tổng ( gồm VAT ) 1.400.000 1.600.000 1.800.000
Gia Hạn Tổng ( gồm VAT ) 1.200.000 1.400.000 1.600.000

 BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VIN-CA.

Bảng Giá Chữ Ký Số VIN-CA Áp Dụng Cho Doanh Nghiệp
 

Đăng Ký Mới

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm
Gía dịch vụ 1.273.000 1.455.000 1.636.000
Thuế VAT (10% ) 127.000 146.000 164.000
Tổng ( gồm VAT ) 1.400.000 1.600.000 1.800.000
Gia Hạn Tổng ( gồm VAT ) 1.200.000 1.490.000 1.590.000

NHỮNG LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA Công Ty LUẬT TÂN VIỆT:
– Đăng ký tài khoản nộp báo cáo và tiền thuế miễn phí cho quý khách
– Hỗ trợ lấy lại mật khẩu Token
– Hỗ trợ lấy lại User/mật khẩu trang Thuế cho quý khách
– Hỗ trợ cài đặt, xử lý các sự cố khi phát sinh
– Bảo mật thông tin cho khách hàng
– Tiết kiệm chi phí đến 70% so với các công ty dịch vụ khác nhưng chất lượng vẫn đảm bảo.
– Trực tiếp nộp hồ sơ
– Cập nhật văn bản mới
– Hoàn thành công việc đúng thời hạn theo quy định.
– Cung cấp kịp thời hồ sơ cần thiết cho quý khách
– Tư vấn kịp thời các vấn đề liên quan đến quá trình hoạt động.

Công Ty LUẬT TÂN VIỆT luôn sẵn sàng đồng hành, tư vấn và hỗ trợ hồ sơ chữ ký điện tử cho khách hàng toàn quốc.

Những khó khăn, vướng mắc của Qúy Khách Hàng vui lòng liên hệ:

Hotline 24/7 của LUẬT TÂN VIỆT: 0922 364 922.

Hoặc gửi vào mail: hotro.luattanviet@gmail.com

LUẬT TÂN VIỆT chân thành cảm ơn Qúy Khách Hàng toàn quốc đã tin tưởng sử dụng các dịch vụ của Công Ty suốt nhiều năm qua.