Category Archives: thay đổi gpkd

DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

Trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp phải thực hiện thay kinh doanh như: thông tin như trụ sở, vốn điều lệ, thành viên, người đại diện theo pháp luật… Do đó, việc thay đổi giấy phép kinh doanh cho phù hợp là điều cần thiết Công Ty LUẬT TÂN VIỆT lưu ý doanh […]