DỊCH VỤ GỠ RỐI SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Công ty/ Doanh Nghiệp sau nhiều năm hoạt động, đã trãi qua nhiều lần thay đổi nhân viên kế toán, không một ai chịu trách nhiệm về số liệu và giải trình khi có cơ quan thuế kiểm tra.

 

– Chứng từ hóa đơn tại doanh nghiệp bị thiếu sót, các chứng từ cần bổ sung, điều chỉnh, không theo đúng quy trình. 

–  Doanh nghiệp vừa và nhỏ, chỉ làm báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm, chưa làm sổ sách kế toán.

Công Ty LUẬT TÂN VIỆT cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ giải quyết và gỡ rối các hồ sơ sổ sách kế toán khi bị kiểm tra 

 

CHI PHÍ GIẢI QUYẾT GỠ RỐI CÁC HỒ SƠ KẾ TOÁN

TỪ 200.000đ/ tháng

Các công việc LUẬT TÂN VIỆT thực hiện gồm: NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
 

– Hạch toán và ghi sổ các hóa đơn chứng từ
– Lập phiếu thu, chi, xuất kho, nhập kho…
– Lập các sổ nhật ký
– Sổ cái tài khoản
– Sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi
– Sổ chi tiết hàng tồn kho
– Sổ chi tiết công nợ
– Các loại sổ khác
– In các loại sổ theo yêu cầu

Dịch vụ không tính giá thành
Dịch vụ có tính giá thành
Thương mại
Sản xuất
Xây dựng
Gia công

 Công Ty LUẬT TÂN VIỆT luôn sẵn sàng đồng hành, tư vấn và hỗ trợ hồ sơ cho khách hàng toàn quốc.

Những khó khăn, vướng mắc của Qúy Khách Hàng vui lòng liên hệ:

Hotline 24/7 của LUẬT TÂN VIỆT: 0922 364 922.

Hoặc gửi vào mail: hotro.luattanviet@gmail.com

LUẬT TÂN VIỆT chân thành cảm ơn Qúy Khách Hàng toàn quốc đã tin tưởng sử dụng các dịch vụ của Công Ty suốt nhiều năm qua.